Make your own free website on Tripod.com

 


SROVNÁNÍ BILBICKÝCH NÁSTROJŮ PRO WINDOWS 95(98)


Jak přibývá počítačů v kancelářích a domácnostech, tak přibývá i programů, které lze využít pro studium bible. Popíšu zde tři z nich, které denně používám:

  1. Online Bible for Windows verze 7 od Larryho Pierce je nejrozšířenější elektronickou biblí vůbec a proto má také nejvíce rozšíření. Můžete ji používat pro desítky jazyků: vedle klasické řečtiny a hebrejštiny je tu množství amerických překladů, evropských, ale například i svahilský, arabský a vietnamský. Čeština v této nabídce zatím chybí. Zato si můžete doplnit svou Online Bible rozmanitými moduly. Nejpraktičtější je dozajista lexikon Strongových čísel, který vám umožní zjistit význam libovolného slova původního řeckého/hebrejského textu. Stačí jen ťuknout myší na slovo, které vás zaujalo a máte před sebou všechny jeho významy. Je tu i možnost nahrát si i biblický komentář, který komentuje jednotlivé verše nebo kapitoly. Ač je tento program v angličtině (event. i ve francouzštině, němčíně), má nespornou výhodu: je dostupný na Internetu ZDARMA pro různé systémové platformy. Nahrajte si ho na adrese: http://www.onlinebible.simplenet.com/

  2. Bible Logos od Jiřího Kostelníka je naopak Czech made aplikace, která obsahuje nejpoužívanější český ekumenický překlad, dále kralický, překlad KMS a staroanglický překlad KJV. Vyhledávání je možné jen v ekumenickém překladu. Není tu žádný slovník ani lexikon, není možné ani označit část textu a pak ji přímo zkopírovat do jiného programu, např. textového editoru Word. Pro přípravu např. kázání má Bible Logos vlastní jednoduchý editor. Dobrým nápadem je možnost čtení textu v několika překladech zároveň. Stačí si na monitoru otevřít několik překladů a označit jejich okna stejnou barvou. Kdykoli se v jednom z oken posunete na další verš, posunou se texty i v ostatních oknech. Tvůrce programu se zřekl odměny a tak celý výtěžek z prodeje jde na práci s drogově závislými prostřednictvím nadace Teen Challenge v České republice. Bibli Logos můžete získat na disketách nebo na CD-ROM u nakladatelství Křesťanský život, Albrechtice, orientační cena 700,-Kč.

  3. Theophilos verze 2.0 od Ivana Juríka pochází z Bratislavy a svými funkcemi daleko předčí všechny sharewarové programy pro studium bible. Tedy za prvé, jeho ovládání je v češtině. Obsahuje nejpoužívanější české překlady: kralický, ekumenický a Novou smlouvu KMS. Je možné doobjednat množství dalších překladů, jejich počet se postupně rozšiřuje. Za druhé využívá multimediální možnosti dnešních počítačů. Zatímco v Online Bible můžete libovolný verš opatřit psanou poznámkou, v Teofilovi si můžete svou poznámku namluvit přes mikrofon (vlastníte-li zvukovou kartu)! Pracuje se i na převyprávění biblického textu, doprovázejícím tento program na CD-ROM. Zatím je hotov začátek knihy Genesis. Vyberete si pasáž, která vás zajímá, kliknete na tlačítko Přehrávat a z reproduktorů vašeho PC posloucháte příjemným hlasem předčítaný biblický text (v angličtině). Za třetí zmíním přítomnost biblického komentáře k jednotlivým veršům a možnost používání Strongových čísel na verzi z CD-ROMu (v angličtině). A čtvrtá přednost vznešeného Teofila je jeho cena - program je ZDARMA k dispozici na adrese: http://www.theophilos.sk/default_sk.htm
    Je možné si objednat poštou CD-ROM doplněné mnoha dalšími moduly a nádhernou hudbou Kerryho Livgrena za 600,- Sk/Kč nebo celý program na disketách za 300 Sk/Kč na adrese Ivan Jurík, Ďatelinová 1, 821 01 Bratislava, Slovensko

Připravil jsem i sejmuté obrazovky všech tří programů.
Každý obrázek má velikost asi 60 kB.

Online Bible
Bible Logos
Theophilos