Make your own free website on Tripod.com

JEŽÍŠ

Chceš o něm vědět víc?

Na následujících stránkách vás provedu základními okamžiky jeho života.

Snažil jsem se, aby to, co tu najdeš, nebylo to, co si o Ježíši myslím já, můj kazatel, nebo moje církev. Chci, aby ses mohl seznámit s tím, co o něm říká Bible. Snad se mi to podařilo.

Věřím, že Bible je hodnověrný zdroj informací o životě Pána Ježíše Krista. Pisatelé Nového zákona byli prostí a uprímní lidé, téměř všichni byli nakonec mučeni a zabiti pro své přesvědčení. Prostě nemohli zapřít, že Ježíš žil zemřel a vstal z mrtvých. Raději šli na smrt. Jejich popis života Ježíšova je psán jednoduchou řečtinou a podivuhodně se shodují a doplňují. Bible je nejlépe dochovaný dokument starověku. Nemáme originály Nového zákona ( to je přirozené, byly napsány na křehkém papyru), ale jejich opisy z prvního století, tak jak kolovaly po křesťanských komunitách Římské říše.

 

 

Dalsi stranka

Na následující stránku...

 

Obrázky z filmu Ježíš jsou použity bez svolení Inspirational Films. Tímto se jim omlouvám.

WEXL - www.wexl.cz
PinkNet's Wexl member

!!! Správce stránek o Ježíši neručí za reklamu, kterou umisťuje společnost WEXL !!!