SROVNÁNÍ BILBICKÝCH NÁSTROJŮ PRO WINDOWS 95(98)


Jak přibývá počítačů v kancelářích a domácnostech, tak přibývá i programů, které lze využít pro studium bible. Popíšu zde tři z nich, které používám:

  1. Online Bible for Windows verze 7 od Larryho Pierce je nejrozšířenější elektronickou biblí vůbec a proto má také nejvíce rozšíření. Můžete ji používat pro desítky jazyků: vedle klasické řečtiny a hebrejštiny je tu množství amerických překladů, evropských, ale například i svahilský, arabský a vietnamský. Čeština v této nabídce zatím chybí. Zato si můžete doplnit svou Online Bible rozmanitými moduly. Nejpraktičtější je dozajista lexikon Strongových čísel, který vám umožní zjistit význam libovolného slova původního řeckého/hebrejského textu. Stačí jen ťuknout myší na slovo, které vás zaujalo a máte před sebou všechny jeho významy. Je tu i možnost nahrát si i biblický komentář, který komentuje jednotlivé verše nebo kapitoly. Ač je tento program v angličtině (event. i ve francouzštině, němčíně), má nespornou výhodu: je dostupný na Internetu ZDARMA pro různé systémové platformy. Nahrajte si ho na adrese: http://www.onlinebible.simplenet.com/

  2. Bible Logos od Jiřího Kostelníka je naopak Czech made aplikace, která obsahuje nejpoužívanější český ekumenický překlad, dále kralický, překlad KMS a staroanglický překlad KJV. Vyhledávání je možné jen v ekumenickém překladu. Není tu žádný slovník ani lexikon, kopírování textu do jiných programů je sice nesnadné, ale možné. Pro přípravu např. kázání má Bible Logos vlastní jednoduchý editor. Dobrým nápadem je možnost čtení textu v několika překladech zároveň. Stačí si na monitoru otevřít několik překladů a označit jejich okna stejnou barvou. Kdykoli se v jednom z oken posunete na další verš, posunou se texty i v ostatních oknech. Tvůrce programu se zřekl odměny a tak celý výtěžek z prodeje jde na práci s drogově závislými prostřednictvím nadace Teen Challenge v České republice. Bibli Logos můžete získat na disketách nebo na CD-ROM u nakladatelství Křesťanský život, Albrechtice, orientační cena 700,-Kč.

  3. Theophilos verze 2.0 od Ivana Juríka pochází z Bratislavy a svými funkcemi daleko předčí všechny sharewarové programy pro studium bible. Tedy za prvé, jeho ovládání je v češtině. Obsahuje veškeré české překlady: kralický, ekumenický, Novou smlouvu KMS, Novou bibli kralickou, plus slovenský Roháčkův překlad. Dále je možné doobjednat množství dalších překladů, jejich počet se postupně rozšiřuje. Za druhé využívá multimediální možnosti dnešních počítačů. Zatímco v Online Bible můžete libovolný verš opatřit psanou poznámkou, v Teofilovi si můžete svou poznámku namluvit přes mikrofon (vlastníte-li zvukovou kartu)! Pracuje se i na převyprávění biblického textu, doprovázejícím tento program na CD-ROM. Zatím je hotov začátek knihy Genesis. Vyberete si pasáž, která vás zajímá, kliknete na tlačítko Přehrávat a z reproduktorů vašeho PC posloucháte příjemným hlasem předčítaný biblický text (v angličtině). Za třetí zmíním přítomnost biblického komentáře k jednotlivým veršům a možnost používání Strongových čísel na verzi z CD-ROMu (v angličtině). A čtvrtá přednost vznešeného Teofila je jeho cena - program je ZDARMA k dispozici na adrese: http://www.theophilos.sk/default_sk.htm
    Je možné si objednat poštou CD-ROM doplněné mnoha dalšími moduly a nádhernou hudbou Kerryho Livgrena za 600,- Sk/Kč nebo celý program na disketách za 300 Sk/Kč na adrese Ivan Jurík, Ďatelinová 1, 821 01 Bratislava, Slovensko

Připravil jsem i sejmuté obrazovky všech tří programů.
Každý obrázek má velikost asi 60 kB.

Online Bible
Bible Logos
Theophilos

dandik@bigfoot.com