Narodil se Kristus, Pán

Narození Ježíšovo událo se takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve, než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha svatého. Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě; proto se rozhodl propustit ji potají. Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: "Josefe, syny Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů." Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův, a přijal svou manželku k sobě. Ale nežili spolu, dokud neporodila syna, a dal mu jméno Ježíš. (Matoušovo evangelium)

Tolik z Nového Zákona. Několik poznámek:

Pepíček má mít narozeniny. Maminka mu připravila velký dort z piškotového těsta s máslovým krémem, kupou ovoce a horou šlehačky. Schovala ho nahoru do špajzu. Šikovný Pepíček si ale přistavil stoličku a začal ochutnávat... V den narozenin mu na podnosu zbyla jen jedna jahůdka.

Je pochopitelné, že když svatba není cárem papíru, snoubenci jsou celí nedočkaví a těší se jeden na druhého. Jak bolestivé proto muselo být pro Josefa, když zjistil, že jeho milá je těhotná !!!

Toto vyprávění je velice lidské a jistě cítíš s Josefem a jsi potěšen jeho šlechetností, že se rozhodl rozejít se s Marií potají a neudělat ji veřejnou ostudu.

dandik@bigfoot.com