Ježíš uzdravuje každou nemoc

Když se přiblížil k městské bráně, hle, vynášeli mrtvého, jediného syna jeho matky, a ta byla vdova; byl s ní velký zástup z města. Když ji Pán uviděl, byl nad ní hluboce pohnut a řekl jí: "Neplač!" Pak přistoupil a dotkl se már. Ti, kteří je nesli, se zastavili. Řekl: "Chlapče, pravím ti, probuď se!" Mrtvý se posadil a začal mluvit; a Ježíš ho dal jeho matce. Všech se zmocnil strach, oslavovali Boha a říkali: "Veliký prorok povstal mezi námi" a "Bůh navštívil svůj lid."

(Lukášovo evangelium)

Ježíš uzdravoval, to potvrzují všechny dobové zprávy. Písmo nám navíc říká, že uzdravoval veškerou nemoc a veškerý neduh (slabost), jimiž byli tehdy lidé sužováni. Po celé zemi se rozběhla zpráva, že je tu léčitel a sbíhaly se zástupy. Proto, aby si ho poslechly ? Nikoli, proto aby viděly zázraky, proto aby byly uzdraveni.

Jak uzdravování probíhalo? Ordinoval lidem léky, předával jim energii z astrálních bodů, stromů či kamenů ? Zaříkával nemoci, nebo jen nemocné psychicky povzbuzoval ?

Ježíšem přirozeně proudila Boží moc a ta vypůsobila zázrak. Nešlo o procedury. Jedinou "podmínkou" snad byla víra v Ježíšovu moc, neboť ta podmiňuje veškerou komunikaci s neviditelným. Ježíš někdy položil na nemocného ruku, někdy obejmul, někdy jen promluvil. A děly se zázraky. Co je to zázrak uzdravení ? Biblický slovník říká:

Je to ohromující zásah Boží moci, jímž se zvrátí, přeruší nebo změní chod běžných přírodních úkazů. Zázračné uzdravení se vyznačuje tím, že nastává okamžitě, je úplné, trvalé a většinou k němu dojde bez použití léčebných prostředků.

Proč Ježíš uzdravoval ? Jistě ne proto, aby odsoudil běžnou lékařskou praxi a odmítl pomoc doktorů. Jistě nechtěl, aby se uzdravení stalo hlavním důvodem, pro následování jeho učení (viz následující stránka). Sám říká, proč uzdravuje nemocné, osvobozuje posedlé a křísí mrtvé: Aby potvrdil své vyvolení Bohem. Vytýká Židům:

Nečiním-li skutky svého Otce, nevěřte mi! Jestliže je však činím, a nevěříte mně, věřte alespoň těm skutkům, abyste poznali a dále poznávali, že Otec je ve mně a já v Otci. (Jan 10:37-38)

A Židé tomu i tak rozuměli. Mnoho jich uvěřilo teprve tehdy, když uviděli znamení která činil. A Bůh uzdravuje zázračně i dnes. Pocítil jsem to na vlastní kůži, když se mi po modlitbách křesťanů uzdravily játra, nemocná komlipkovanou žloutenkou. Byl jsem víc než 4 měsíce v nemocnici na kapačkách a doktoří si se mnou nevěděli rady. Ale od toho dne, kdy se za mne celý sbor (tj. místní církev) modlil, se vše začalo rychle lepšit - do tři týdnů jsem byl doma Dnes už jsou to čtyři roky, co na mě Bůh projevil svou moc - od té doby nemám s játry žádné problémy. Znám muže, který zemřel na ARU jedné německé nemocnice. Pustili pak k němu jeho matku, ta se u jeho těla modlila a do něj se vrátil život. Lékaři měli problémy s papírováním, neboť již bylo konstatované umrtí. Za pár týdnů ho pustili domů. Mám kamarádku, která od puberty trpěla nepřetržitým menstruačním krvácením. Po modlitbě je úplně uzdravena, dokonce se jí obnovila panenská blána, kterou lékaři při vyšetřování porušili. Mohl bych pokračovat mnoha dalšími příklady . . .

dandik@bigfoot.com