Ježíšův druhý příchod

My živí, kteří jsme tu ponecháni do příchodu Pána, jistě nepředejdeme ty, kteří zemřeli, protože za zvuku přikazujícího zvolání, hlasu archanděla a Boží polnice sám Pán sestoupí z nebe a mrtví v Kristu vstanou nejdříve. Potom my živí, kteří tu budeme ponecháni, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích do vzduchu k setkání s Pánem. A tak už vždy budeme s Pánem.

(1.dopis do Tesaloniky)


Když seděl na Olivové hoře, přistoupili k němu o samotě učedníci a říkali: "Řekni nám, kdy to bude a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku?"

(Matoušovo evangelium)


V minulém povídání jsme se zabývali Ježíšovým odchodem. Tehdy, právě ve chvíli kdy se překvapeným apoštolům Ježíš vzdaloval k nebi, objevili se u nich Boží poslové a řekli jim:

"Muži galilejští, co tu stojíte a hledíte do nebe? Tento Ježíš, který byl od vás vzat vzhůru do nebe, přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet do nebe."

A nebylo to poprvé, kdy zaznělo slovo o Ježíšově návratu. O této události mluvili jak staří proroci, tak i Ježíš sám. Napadá mne, jak je úžasné, že se všechna Ježíšova proroctví naplnila: Předpověděl nejen to, že nezůstane v hrobě, ale předpověděl i zničení Jeruzaléma, které se událo roku 70 n.l.
Pokud tedy na Ježíšova slova až dosud vždy došlo, máme důvod se obávat, že v případě jeho druhého příchodu dojde k výjimce?
Všichni Ježíšovi učedníci, od začátku letopočtu až podnes se těší na Jeho návrat (abych byl přesný, těší se na něj jen ti, kdo mají čisté svědomí). Podle textu, citovaného v úvodu, dojde totiž ke zvláštní věci: Pán Ježíš si vezme věřící k sobě, než dojde ke konečnému zničení Země. Tomu se říká vytržení.

Vytržení je snadno pochopitelné, uvědomíme-li si analogii z dnešní doby. Všechny velké země, kupříkladu USA, mají v každé zemi své vyslance, kteří hájí své národní zájmy. Četl jsem o válce v Kambodži, která se odehrávala začátkem 70.let. Američané měli i v Pnom Penhu své velvyslanectví. Rudí Khmerové obsadili celou zemi, vzdoroval už jen Pnom Penh. Vydržel několik let, ale nakonec, tuším že roku 1975, padl do rukou Rudých Khmérů. Do poslední chvíle tam fungovalo americké velvyslanectví. Spojení se světem bylo jen vzdušnou cestou. Ve chvíli, kdy už byla porážka jasná, proběhla evakuace. Helikoptéry, které přiletěly na střechu velvyslanectví evakuovaly všechny americké občany do sousedního Thajska. O několik hodin později byla popravena Kambodžská vláda a Rudí Khmérové se stali pány města...

Podle Bible povstane na zemi velký vůdce a jeho duch už ve světě působí. Nazývá se Antikrist. Sjednotí národy, vytvoří nové náboženství, začné tvrdé pronásledování věřících v Krista. Až to bude nejtvrdší, dojde k "evakuaci", k vytržení.

Tím však Ježíšův příchod nekončí. Zemí projedou apolkalyptičtí jezdci. Stanou se hrůzné věci, bude to vypadat, že Antikrist má vše v rukou. Tehdy dojde ke konečnému triumfu. On sám sestoupí na zničenou a rozvrácenou zemi. Pojede na bílém koni v čele armády.
Tentokrát nepřijde jako bezmocné dítě do malého chléva. Přijde jako svrchovaný vládce, Pán vesmíru, Boží Syn. V hrozném boji porazí a spoutá Satana. Teprve pak ustanoví Tisícileté království.

Ta doba Ježíšova příchodu je blízko. Všechna znamení se postupně naplňují a my všichni se staneme svědky tohoto sjednocování, pronásledování a dost možná i druhého příchodu Ježíšova. Nastupuje sjednocující nové myšlení zvané New Age, svět se stává jedinou globální vesnicí, pronásledování věřících roste...

Je to za dveřmi !

dandik@bigfoot.com