Citáty Ježíše Krista

Nemějte starost a neříkejte: co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat? Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starosti o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost na svém trápení.

Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? A zač získá člověk svůj život zpět?


Doporučuji ti, najít si Ježíšovu radu do tvé konkrétní situace. Za tímto účelem připravili Gedeoni skvělou pomůcku, kterou pak Franta Sokolovský převedl do HTML formátu.


Můžeš navštívit naše Stránky o Ježíši, můžeš nám napsat nebo se přenést na naši domovskou stránku

dandik@bigfoot.com