Ježíš, chceš o něm vědět víc?

Na následujících stránkách vás provedu základními okamžiky jeho života.

Snažil jsem se, aby to, co tu najdeš, nebylo to, co si o Ježíši myslím já, můj kazatel, nebo moje církev. Chci, aby ses mohl seznámit s tím, co o něm říká Bible. Snad se mi to podařilo.

Věřím, že Bible je hodnověrný zdroj informací o životě Pána Ježíše Krista. Pisatelé Nového zákona byli prostí a upřímní lidé, téměř všichni byli nakonec mučeni a zabiti pro své přesvědčení. Prostě nemohli zapřít, že Ježíš žil zemřel a vstal z mrtvých. Raději šli na smrt. Jejich popis života Ježíšova je psán jednoduchou řečtinou a podivuhodně se shodují a doplňují. Bible je nejlépe dochovaný dokument starověku. Nemáme originály Nového zákona ( to je přirozené, byly napsány na křehkém papyru), ale jejich opisy z prvního století, tak jak kolovaly po křesťanských komunitách Římské říše.

 


OBSAH:   

Ježíšovo narození z panny
Co Ježíš skutečně učil ?
Ježiš univerzální uzdravovatel
Jak Ježíš zatočil s hříchem
Ježíšova smrt - přibití na kříž
Prázdný hrob - kdo odvalil kámen ?
Kde Ježíše dnes hledat - otázka nanebevstoupení
Armagedon - kdy se Ježíš vrátí ?
Další odkazy, kontakty, informace
Několik vtipů s Ježíšem
Ježíš u studny - povídka
Ohlasy a svědectví čtenářů
Ilustrované citáty Ježíše Krista
Elektronické Bible

Děkuji společnosti Inspirational Films za velice zdařený film JEŽÍŠ. Obrázky z tohoto filmu si zde můžete vychutnat.

dandik@bigfoot.com