Ježíš

Obsah

Ježíšovo narození z panny
Co ježíš skutečně učil?
Ježíš universální uzdravovatel
Jak Ježíš zatočil s hříchem
Ježíšova smrt
Prázdný hrob
Kde Ježíše dnes hledat?
Armagedon
Další odkazy, kontakty, informace
Několik vtipů s Ježíšem
Ježíš u studny - povídka
Ohlasy a svědectví čtenářů
Ilustrované citáty Ježíše Krista
Elektronická Bible

Zpět Vpřed Domů Článek pro tisk E-mail

Narodil se Kristus, Pán

Narození Ježíšovo událo se takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve, než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha svatého. Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě; proto se rozhodl propustit ji potají. Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: "Josefe, syny Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů." Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův, a přijal svou manželku k sobě. Ale nežili spolu, dokud neporodila syna, a dal mu jméno Ježíš. (Matoušovo evangelium)

Ježíš se nenarodil v porodnici jako ty.

Tolik z Nového Zákona. Několik poznámek:

  • Josef a Marie spolu neměli před manželstvím sex, což se nám dnes může zdát podivné. Boží přikázání totiž zapovídá sex před manželstvím a co víc: vysvětluje proč !!! Pominu důvody, které jsou všeobecně známé a všeobecně přehlížené, jako nechtěné těhotenství, riziko pohlavních nemocí a časté přecenění sexuality na úkor partnerské komunikace. Uvedu podobenství:

Pepíček má mít narozeniny. Maminka mu připravila velký dort z piškotového těsta s máslovým krémem, kupou ovoce a horou šlehačky. Schovala ho nahoru do špajzu. Šikovný Pepíček si ale přistavil stoličku a začal ochutnávat... V den narozenin mu na podnosu zbyla jen jedna jahůdka.

Je pochopitelné, že když svatba není cárem papíru, snoubenci jsou celí nedočkaví a těší se jeden na druhého. Jak bolestivé proto muselo být pro Josefa, když zjistil, že jeho milá je těhotná !!!

Toto vyprávění je velice lidské a jistě cítíš s Josefem a jsi potěšen jeho šlechetností, že se rozhodl rozejít se s Marií potají a neudělat ji veřejnou ostudu.

  • A tu přišel anděl: vysvětlil Josefovi, že Marie je v tom nevinně. Osobně si nemyslím, že tím andělem byl okřídlený člověk s dívčí tváří a modrýma očima. Řecké angelos označuje toho, který přináší důležitou zprávu, posla. Takže ten text říká, že za Josefem přišel někdo, koho poslal Bůh, a ten mu řekl, jak se to má s Mariiným těhotenstvím.

  • A Mariino početí ? Bylo zajisté nadpřirozené. Její panenská blána stále uzavírala její lůno, ale uvnitř se už pilně dělily buňky oplodněného ženského vajíčka, aby se po devíti měsících narodil Ježíš. Jak to Bůh udělal, nevím. Ale vím, že ON to může udělat.

Na další stránku
Na následující stránku...

Děkuji společnosti Inspirational Films za velice zdařený film JEŽÍŠ. Obrázky z tohoto filmu si zde můžete vychutnat.

Neručíme za obsah reklamních proužků společnosti Mr.Linx